Kolossenzen 3:1-4

Kolossenzen 3:1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.
2. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3. want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject