Johannes 3 vers 16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem geloofd, niet verloren gaat, maar het eeuwigleven zal hebben.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject