Johannes 10:7-16 Jezus is de Goede Herder

7. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.
8. Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.
9. Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
10. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.
11. Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
14. Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, 15. zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.
16. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.

Tags:
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject