Jesaja 8 en 9 Het volk dat in duisternis wandelt zal een Groot Licht zien

8:23 Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is:
 
 Zoals Hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht
over het land van Zebulonen over het land van Naftali,
zo zal Hij in later tijd eer bewijzen
aan de Weg van de zee, de overkant van de Jordaan,
het Galilea waar de heidenvolken wonen.
 
9:1
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood,
over hen zal een licht schijnen.
 
9:2. U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt?
Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst,zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt.
 
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject