Jesaja 7:10-15 - De komst van Immanuel voorzegt

10. Opnieuw sprak de HEERE tegen Achaz: 11. Vraag voor uzelf een teken van de HEERE, uw God, vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte.
12. Maar Achaz zei: Ik zal het niet vragen en de HEERE niet op de proef stellen.
13. Toen zei hij: Luister toch, huis van David, is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat u ook mijn God vermoeit? 14. Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven. 15. Boter en honing zal Hij eten, totdat Hij in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject