Jesaja 49:8-9 De dag van het Heil en de dag van het Welbehagen

8 Zo zegt de HEERE: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. en U geven tot een Verbond voor het volk,
om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen, 9. om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn!
Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn.
10. Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden,hitte en zon zullen hen niet steken,want hun Ontfermer zal hen leiden, Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen.
Tags:
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject