Hebreeën 10:30-32

30. Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder: De Heere zal Zijn volk oordelen.

31. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God.

32. Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen.

Tags:
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject