Handelingen 7:38 en 53 - Bemiddeling van engelen

38. Hij is het die in de woestijn tijdens de samenkomst van het volk bij de Engel was Die tot hem sprak op de berg Sinaï, en bij onze vaderen, en Hij was het die de levende woorden ontving om die aan ons door te geven.
53. U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen!

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject