Handelingen 1:16-18 Het lot van Judas

16Mannenbroeders, dit Schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest bij monde van David van tevoren gesproken heeft over Judas, die gids geweest is voor hen die Jezus gevangennamen;

17want hij werd bij ons gerekend en had aan deze bediening deel gekregen.

18Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen, en nadat hij voorovergevallen was, barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar buiten.

Zie Mattheus 27:5

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject