Genesis 3:23-24 Bewaking van het paradijs en de Boom des Levens

23. Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.
24. Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject