Genesis 2:15

15. De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.
Tags: ,
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject