Galaten 3:19-20 - Bemiddeling van engelen

Galaten 3:19 Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het Nageslacht zou gekomen zijn aan Wie het beloofd was; en zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt.
20. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject