Filippenzen 2:13

Filippenzen 2

13. Het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject