Deuteronomium 6:4-9 : Sjema Israel of Shema Yisreal

Deuteronomium 6:4-9 : Sjema Israel of Shema Yisreal

De kernzin van het Shema in het Hebreeuws is: שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד, hetgeen wordt uitgesproken als: Sjema Israel, Adonai Elo-hénoe, Adonai echád

4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!
5. Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.
6. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.
7. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.
8. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.
9. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject