Deuteronomium 32 - 70 volkeren

Herziene Statenvertaling

8. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen Hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft Hij het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten.
9. Want het deel van de HEERE is Zijn volk, Jakob is het gebied dat Zijn eigendom is.
 
Bijbel in Gewone Taal
8. De allerhoogste God gaf alle volken een gebied, hij verdeelde de mensen over de hele aarde. Voor elk volk bepaalde hij de grenzen, hij gaf elk volk een engel om hen te beschermen.
9 De Heer koos Israël als zijn eigen volk, zij zouden voor altijd bij hem horen.
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject