2 Korinthe 1:21-22

2 Korinthe 1:21 En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God,
22. Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject