1e en 2e Verbond

1e Verbond = Oude Testament

2e Verbond = Nieuwe Testament

Het woord Testament is in de grondtaal van de Bijbel hetzelfde als een Verbond. Een testament wordt vaak gezien als een document van een overledenen. Wij hebben geen dode God en dienen geen doodgebleven Messias Jezus, maar een opgestane en levende Christus. Onder het Oude Testament was er een Verbond met Israel, dat offer en boetedoening eiste voor elke begane zonden. Maar wij mogen weten dat er een nieuw Verbond is gesloten: een verbond van Genade en Betaling. De Heere Jezus heeft betaald voor alle zonden, voor wie zijn zonden belijd en nalaat en Hem als Verlosser erkent. We gebruiken bewust ook niet Oud en Nieuw. Want oud suggereert dat het verleden tijd is. Maar alles van het 1e Verbond blijft van kracht onder het 2e Verbond. Het 2e Verbond is een uitwerking en aanvulling op de het 1e Verbond.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject