1 Timotheüs 2 - één Middelaar

4. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.
5. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.
6. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject