1 Petrus 1:14-16 Heiligmaking

14 Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
15. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
16. want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.

 

Zie: Leviticus 20:7-8 voor de juiste context

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject