1 Korinthe 15:19-20

1 Korinthe 15

19Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen.

20Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject