1 Koningen 18:21

1 Koningen 18:21 Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei: Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, maar als het de Baäl is, volg hem! Maar het volk antwoordde hem niet één woord. 

Klik hier voor de gehele tekst

Tags: , ,
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject