1 Johannes 5:6

1 Johannes 5:6 Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject