1 Johannes 5:1 Romeinen 10:9, 13 - Wie geloofd dat Jezus is de Christus zal zaligworden

1 Johannes 5:1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is.

Romeinen 10:9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

Romeinen 10:13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject