Persoonlijk geloofsontwikkeling

Nieuwe tijden, vragen ook nieuwe uitdagingen. De Geopende Deur Online is een christelijke gemeenschap twee vormen heeft: Een huisgemeente met veel ruimte voor interactie is en gelijker tijd de mogelijkheid bied om vanuit uw eigen woonkamer actief onderdeel uit te maken van de samenkomsten. Wij geloven dat iedereen gave heeft gekregen die hij kan inzetten tijdens de diensten, maar vooral ook in het dagelijkse leven van de gemeente. Wij geloven dat dit niet afhankelijkelijk is van een leider, maar dat ieder dit 'concept' weer kan voortzetten binnen eigen talenten en nieuwe initiatieven kan toevoegen.

Lees rustig al het nieuws op jouw tempo op onze Weblog >>>

Laatste Nieuws

Image

Wegwijs

Of je de Bijbel nu van achter tot voren kent of dat je er nog nooit in hebt gelezen, voor iedereen wacht er een ontdekkingstocht. Je leert de Bijbel op een unieke wijze te benutten. Schrijvers communiceren één kant op, maar deze Schrijver leert je communiceren en schatgraven in de Schrift.

Image

Onderwijs

Preken worden in het algemeen 'afgestoken'. Hier worden preken gevormd door de vragen die worden gesteld. Begrijpen en toepassen is belangrijker dan alleen goede informatie overdragen. Heel bewust gebeurt dit daarom in een huiskamer in een beperkte groep. Dit onderwijs kent geen muren.

Image

Talenten

In de meeste kerken wordt vooral geconsumeerd. Dat is goed en dat heb je nodig. Echter iedereen heeft gaven gekregen van God. Charles Spurgeon zei: "Jezus neemt geen passagiers aan boord, maar alleen matrozen". Gemeente ben je niet op zondag, maar juist door de week met, door en voor elkaar.

Image

Gebed

Iedereen heeft een bepaald beeld bij hoe je 'hoort' te bidden. Echter de veelheid van gebedsvormen brengt gebed tot leven. Gebed is niet praten tegen God, maar met God communiceren. Leren luisteren en zien in gebed en meditatie, zal je geestelijk gegarandeerd tot bloei brengen en je verrijken.

Door eenheid is de kerk ontstaan. Helaas zijn we dit kwijtgeraakt. Daarom zijn wij alleen een christengemeente en willen ons niet onder een vlag van een denominatie plaatsen, dan onder de vlag de Vredesvorst Christus. Als wij vrede in ons hart willen ervaren is er geen ruimte voor zij & wij

Er is alleen vrijheid als we het verleden achter ons laten en onze blik richten op de toekomst. Je kan niet gebonden zijn aan je verleden, verdriet, boosheid of innerlijke onrust. Wij willen je de wapenen voor de vrijheid aanrijken en je leren deze op te nemen om je vrijheid in Jezus te vinden

Recht ontstaat niet door je mond te houden of op je handen te gaan zitten. Leer op te staan voor het recht. Hoewel op aarde het recht echt niet altijd zal zegenvieren, begint het met het nastreven van het recht. En wij mogen een wereld verder kijken waar hét Recht zal heersen in vrijheid en eenheid.

Verootmoediging is geen oud of vies woord. Het ontneemt je geen vreugd of leven, maar helpt het heden te leven. Laten we eerlijk zijn dat er in het verleden en heden veel fout is gegaan in je leven, in de kerk, in de politiek, ons land en in de wereld. Erkenning brengt vergeving en herstel.

Wat geloven wij?

Wat geloven wij - GeopendeDeur.onlineWij geloven dat God zich bekendmaakt als Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij geloven dat de Vader het gehele universum heeft gemaakt. Wij geloven niet in perfecte mensen, wat onze relatie met de Vader heeft verstoort. Wij geloven dat de Zoon, Jezus de Messias, de relatie met de Vader heeft hersteld en dat je een persoonlijke keus moet hebben gemaakt om in de oplossing te delen. Wij geloven dat de Heilige Geest aan iedere gelovige is gegeven waardoor je de persoonlijke keus kunt maken en Hij je bijzondere gaven heeft gegeven. Wij geloven niet in kerkmuurtjes, maar alleen in een wereldwijde gemeenschap van gelovigen. Wij vormen wereldwijd één gezin, waarin wij gelijk aan elkaar zijn, met Jezus als onze oudste Broer en de Vader als hoofd van het gezin. Wij geloven dat Jezus terugkomt om de gehele schepping, zowel de levende als reeds gestorvenen in vrede en volmaaktheid zal herstellen, indien  je een persoonlijke keuze hebt gemaakt. Wij geloven dat God een persoonlijk God is en daarom met ieder een unieke weg gaat. Wij geloven dat God iedereen gelijke kansen bied en iedereen kan veranderen tot een nieuw mens.

Wat zijn onze kaders?

Kaders geopende deur onlineIn elk gezin is het nodig dat er regels zijn. De recente geschiedenis heeft een periode gekend waarin opvoeding zonder regels werd gepromoot. Hoe mooi dit ook klonk, het zorgde voor compleet ontspoorde gezinnen en kinderen die op volwassen leeftijd bleven worstelen met authoriteitsproblemen en psychische problemen. Echter te veel regels veroorzaken onduidelijkheden en conflicten. Hoe meer regels er zijn in een gezin, hoe meer kinderen fout kunnen doen en hoe meer kinderen ook de fout in zullen gaan. Ons brein heeft geen ongelimiteerde opslag voor regels. Elke overtreding brengt als het goed is ook correctie met zich mee. Het gevolg is dat kinderen immuun worden voor straf of kinderen ontwikkelen juist faalangst. Andere kinderen lijken er juist wel bij te varen en zich er comfortabel bij te voelen. Echter als deze kinderen volwassen beginnen te worden ontstaat er vaak een dramatisch groot probleem: Deze 'volwassenen' hebben niet meer geleerd om zelf na te denken. Met als gevolg dat ze star worden in denken, gebrek aan empathie ontwikkelen en uiteindelijk zichzelf en anderen beschadigen

Deelnemen aan Open-Huiskamer

Je kunt op twee manieren deelnemen aan bijeenkomsten. In de eerste plaats ben je van harte welkom in onze Open Huiskamer-bijeenkomsten op zondagmiddag en door de weekse studiemomenten of gebedsbijeenkomsten. Wij geven nadrukkelijk de voorkeur aan de fysieke ontmoeting. Daarin ligt vele malen meer kracht dan op afstand. Daarom een extra welkom in de Open Huiskamer-bijeenkomsten.
 
Op dit moment kan je elke zondagmiddag om 13:30 en starten om 14:00 bij onze Open Huiskamerdienst aansluiten in onze woning (De iep 61) Nieuwerkerk aan den IJssel. De woning is rolstoel toegankelijk en kindvriendelijk. Je kan ons 24/7 bereiken  via onderstaand contactformulier.

Online-Huiskamer

Echter dit is door afstand of gezondheid niet voor iedereen haalbaar en daarom bieden wij een permanente online mogelijkheid. Iedereen kan de diensten online volgen. De voorkeur heeft echter jouw fysieke aanwezigheid.

Agenda

19 feb
Open-Huiskamer Dienst
Datum 19.02.2023 14:00 - 14:30
Serie Wekelijks op zondag voor 999 keer
22 feb
Bidstond
22.02.2023 19:00 - 19:30
Wekelijks op woensdag voor 999 keer

Download app

Watch2Gether

W2G.tv playlist GeopendeDeur.online

Overal tegelijk muziek afspelen

Ondanks alle prachtige technologie is het niet mogelijk om gelijktijdig muziek en video af te spelen tijden de dienst. Ook het streamen van video's en muziek via streamingsdiensten wordt steeds verder geblokkeerd door Spotify en YouTube. Dit hinderd de Online Huiskamer-diensten fors. Daarom maken wij tegenwoordig gebruik van Watch2Gether. Klik op deze link of scan deze QR-code. Dan kom je uit op de playlist van de dienst. De video's zullen automatisch op jouw scherm starten. We adviseren dit op een ander aparaat te doen, dan waar je met de dienst mee deelneem. Dus bijvoorbeeld Webex op je laptop en Watch2Gether op je mobiel.

Watch2Gether playlist GeopendeDeur.online

Evangelisatie: Het Evangelie voor iedereen…

Naast de diensten op zondag, gebedsbijeenkomsten op woensdagavond (buiten de zomer) en cursusonderwijs, gaan wij samen met Stichting GetSaved de straat op om te Evangeliseren. Deze samenwerking mag tot heden zeer vruchtbaar zijn. We staan op straat beschikbaar wie over het geloof, het Woord en het leven wil spreken. We doen dit op een wijze waarop de mensen naar ons toe kunnen komen. Deelname aan de evangelisatiecampagnes zijn vrijwillig. Ook trekken wij er regelmatig met onze Gebedsmobiel er op uit om door het land heen te staan en het Evangelie te verspreiden. Naast flyers delen we Bijbels uit welke door de Bijbelvereniging beschikbaar worden gesteld en/of delen geillustreerde boekjes uit van Christenreis van John Bunyan, welke door de gelijknamige stichting worden verstrekt.

Samenwerking met andere organisaties

Met elkaar het Evangelie Gratis verspreiden

GetSaved is een stichting die door het land trekt om het Evangelie te verkondigen. Daar onze doelstelling en standplaatsen sterk overeenkomen, doen wij dit gemeenschappelijk als volle partners, onder de vlag van GetSaved, tenzij wij individuele activiteiten ondernemen, zoals onze Evangelisatie Tour.

Nederlandse Bijbelvereniging

De Bijbelvereniging (vaak nog beter bekend als Gideon, van de hotel- en gevangenisbijbels) voorziet ons van Bijbels in alle mogelijke talen en literatuur. Wij zijn als donateur verbonden en moedigen elke ondersteuning aan, om Bijbels GRATIS te kunnen verspreiden.

Image

De John Bunyan Stichting ondersteund ons in het verspreiden van de kleurrijke boekjes van de Christenreis / Pelgrimtour. Een verhaal dat alle aspecten van de geestelijke tocht door dit leven naar onze eeuwige bestemming verteld en daarin de valkuilen en wegen laagdrempelig bloot legt.

Alpha Cursus

Gedurende het jaar kan je inschrijven voor de Alpha Cursus. Een cursus waarin je persoonlijke zoektocht begint of voorzet naar jouw relatie met God, de drijfveer van je leven, je houvast, je basis of je geloof. Deze cursus is voor iedereen ongeacht religie, achtergrond en mening. Het is open, persoonlijk en met elkaar. Meld je gratis aan. Deelname is GRATIS 10 avonden en inclusief maaltijd en studiematerialen. Meld je vandaag gratis aan. Of bel voor vrijblijvende kennismaking: 06-40254171

Thema Cursus

Image

Naast de basis wil je ook wel eens op thema's dieper ingaan. Wat zijn de gave van de Geest? Leeft profetie? Wat zegt mij nog de Wet? Hoe kan ik groeien? Hoe zit het met engelen en demonen? Genezing ontvangen, kan, maar hoe? Hoe is de Bijbel ontstaan en hoe zit deze in elkaar? Kan ik de grondtalen (Grieks/Hebreeuws) ook leren begrijpen? Hoe zit het met tradities? En zo zijn er honderden thema's te noemen. Je mag bij ons zelf een onderwerp aandragen, als het niet tussen het aanbod staat. Voel je vrij. Meld je aan.

Lezingen

Image

Op uw verzoek verzorgen wij lezingen op scholen, in kerken en groepen. Dit kan zijn op basis van een gericht onderwerp van uw zijde. Het kan ook zijn aan de hand van een probleem waar u voor staat. Graag staan wij u hierin terzijde. Omdat het tot onze mssie behoord, vragen wij voor lezingen en preken niet meer dan kilometerkostenvergoeding en staan open voor een donatie om ons werk voort te zetten. Onderwijs moet mogelijk zijn ongeacht groepsgrootte en beschikbare middelen.

Maatschappelijke verantwoording

Co2 neutraalOmdat wij geloven dat God de mens heeft aangesteld om Zijn schepping te verzorgen en te onderhouden. Daarom is zowel de hosting als al het drukwerk CO2-neutraal verzorgd en gemaakt, als ook wordt er alleen gerecycled papier gebruikt. Elektriciteit wordt tot heden volledig groen afgenomen. Zo hopen wij een positieve bijdrage te leveren aan het onderhouden van de schepping. 

Maatschappelijk betrokken

De Geopende Deur is een schuilplaats voor ieder die een plaats nodig heeft. Daarom is onze deur voor iedereen open. Dat betekend dat wij oog hebben voor onze omgeving en hierin in alle redelijkheid onze verantwoording nemen en hulp bieden waar hulp nodig is. Schroom niet om op welke wijze om hulp te vragen. Hulp wordt uitsluitend in natura geboden.

Gezondheid en Verantwoording

Verantwoording voor Elkaar

Verantwoording

Voorop stellen we dat een ieder zijn eigen verantwoording draagt, alsook dat een ieder verantwoording naar elkaar heeft. Elke zondag staat de deur van de woonkamer fysiek open voor iedereen. Iedereen is welkom, mits je geen acute gezondheidsklachten hebt of weet dat je bent besmettelijk bent of op de uitslag van een COVID-test wacht.

Laten we nuchter zijn dat we deze verantwoording uiteindelijk altijd hebben voor elkaar, daar je niet weet wat de kwetsbaarheid van iemands gezondheid is. Je kunt bij ons de diensten altijd online volgen, waardoor dit geen direct dillema is. Dit geldt dus zowel voor wie gezondheidsklachten heeft, als die zicht oncomfortabel voelt om tijdens een besmettingsgolf buiten de deur te komen. Of er nu COVID heerst of een reguliere griepvirus, de verantwoording blijft hetzelfde: Denk aan de gezondheid van je medemens en sta vast in je geloof.

Veiligheid en Privacy

Beveiligde verbinding & SSL Certificaten

Wij willen je de maximale veiligheid bieden, omdat wij beseffen dat vertrouwen alles is. Deze website is naar alle huidige normen beveiligd door dubbele versleuteling en een gecertificeerde veilige SSL-verbinding. Je kunt dit herkennen aan een slotje boven in je scherm of omdat er voor onze website geen http:// staat, maar https://

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject